ثبت نام متقاضیان حمل و نقل سامانه داروپیک

شرکت دارو پیک به منظور تامین زنجیره ارسال خود اقدام به ثبت نام متقاضیان واجدالشرایط نموده است لذا دارندگان شرایط ذیل نسبت به دانلود اپلیکیشن و ثبت نام اقدام نمایند و مراتب جهت تکمیل مدارک و عقد قرارداد را از طریق شماره تلفن 02191002044 اطلاع دهند

شرایط اولیه:
راننده ی محترم باید اقا باشد
حداکثر سن برای متقاظیان محترم 22 سال و حداکثر 45 سال می باشد
متقاضی محترم باید دارای تابعیت ایرانی باشد
دارای گواهی نامه ی موتور سیکلت باشد
ارائه اوراق ضمانت معتبر
آمادگی گذراندن دوره آموزشی

راننده ی محترم شما می توانید اپلیکیشن ویژه ی رانندگان را از قسمت های زیر دانلود کنید